Laaglandse Archeologie Poëzieprijs

DE LAAGLANDSE ARCHEOLOGIE-POËZIEPRIJS

Tussen mijn vinger en mijn duim
rust de gedrongen pen.
Met hem zal ik graven.
(Seamus Heaney)

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het eerst wordt gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft tot doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema. Daarna buigt de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vindt plaats in november 2021 op een bijzondere, met de archeologie verbonden locatie. Bij die gelegenheid wordt ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. Je kunt je inzendingen sturen naar distri@achterland.nl o.v.v. LAAP-2021. Voor meer informatie: zie het wedstrijdreglement.

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, De Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie.

Adres

Laan van Cattenbroek 53
3703 BJ Zeist