Laaglandse Archeologie Poëzieprijs

DE LAAGLANDSE ARCHEOLOGIE-POËZIEPRIJS

Tussen mijn vinger en mijn duim
rust de gedrongen pen.
Met hem zal ik graven.
(Seamus Heaney)

De Laaglandse Archeologie-Poëzieprijs bekroont het beste Nederlandstalige gedicht over archeologie en cultureel erfgoed. De wedstrijd, die in 2021 voor het eerst werd gehouden, staat open voor zowel professionele dichters als amateurs in Nederland en Vlaanderen en heeft tot doel meer mensen te enthousiasmeren voor poëzie én archeologie. Aan de eerste editie van de wedstrijd kon worden deelgenomen door inzending, vóór 1 juli 2021, van maximaal drie gedichten in de Nederlandse taal, geïnspireerd op een archeologisch thema (voor meer informatie: zie het wedstrijdreglement). Daarna boog de jury, onder leiding van voormalig Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja, zich over de inzendingen. De feestelijke proclamatie en huldiging van de prijswinnaars vond plaats op 26 november 2021 in de historische Mannenzaal te Amersfoort. Bij die gelegenheid werd ook de wedstrijdbundel gepresenteerd waarin de twintig genomineerde en de drie winnende gedichten zijn opgenomen. De eerste prijs van duizend euro ging naar Erwin Hurenkamp voor zijn gedicht Grafheuvels. Eke Mannink won met Sedimenteren de tweede prijs (vijfhonderd euro) en Joost Hontelez mocht voor zijn gedicht Wachtgebouw A de derde prijs van tweehonderd euro in ontvangst nemen. Gezien de grote belangstelling voor het initiatief, zowel vanuit de wereld van de archeologie als die van de poëzie, en de vele inzendingen streven wij ernaar binnen afzienbare tijd een volgende editie gestalte te geven.

Deze activiteit is mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, De Frans Mortelmans Stichting, de Karen E. Waugh Foundation en Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie.

Adres

Laan van Cattenbroek 53
3703 BJ Zeist