Literatuurservice

 

Research en boekproducties

U bent op zoek naar een tekst, maar weet de titel of de auteur niet meer? U bent op zoek naar een gedicht voor een speciale gelegenheid of over een bepaald onderwerp? Overweegt u om een literaire bloemlezing te laten samenstellen over een thema waarmee u, beroepshalve of privé, affiniteit heeft? Of een jubileumuitgave met een literaire component?

Voor dit soort vragen en verzoeken kunt u terecht bij de literatuurservice van Stichting Achterland. U kunt informatie opvragen over literatuur in de breedste zin van het woord. Stichting Achterland beschikt over een ruime ervaring met het opzetten, begeleiden, redigeren en coördineren van boekproducties in opdracht van bedrijven en instellingen. Zo’n boek is geschikt als intern en extern geschenk, zeer origineel en op subtiele wijze wervend èn bevestigend. Wanneer de uitreiking van dat boek samenvalt met een gedenkwaardige gebeurtenis (jubileum, fusie, nieuw kantoor), is het een getuigschrift voor zowel de hoogtepunten uit het verleden als voor de mogelijkheden van de toekomst.

Hieronder ziet u de omslagen van enkele boeken die wij in opdracht van of in samenwerking met een bedrijf of instelling hebben samengesteld en gepubliceerd.

Een nieuwe activiteit betreft ‘Orakel Achterland’, het in opdracht organiseren en houden van literair geïnspireerde speeches over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Directeur Jan-Paul Rosenberg is aangesloten bij de bekende Speakers Academy. Tevens is Achterland (mede)initiator van diverse cross over projecten op het grensvlak tussen poëzie en muziek, fotografie en film.

Op weg naar Brabant wordt de wereld warmer

Stichting ZuidZorg, Eindhoven

Deze uitgave werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van Stichting ZuidZorg te Eindhoven, ter gelegenheid van het afscheid van bestuurder Charles Laurey. Naast teksten en beelden van zorgmedewerkers en hun cliënten bevat dit sfeervol vormgegeven boekwerk ook poëzie van Harriet Laurey en Arnoud Rigter.

Een nieuwe horizon van wonen

Stichting Woontij, Texel 

Deze uitgave werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van Stichting Woontij op Texel, ter gelegenheid van de Woontijdag 2019 en de introductie van enkele markante nieuwe woonconcepten. Naast informatieve teksten van directeur Jan van Andel, auteur Gerti Vos en verscheidene stakeholders over het nieuwe wonen binnen de omlijsting van het fraaie Texelse landschap bevat dit sierlijk vormgegeven en rijkelijk geïllustreerde boekwerk prozafragmenten en gedichten die een impressie geven van het eiland en uiteenlopende aspecten van het wonen in de breedste zin.

STC

Baken aan de maas

 

Deze uitgave werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam, ter gelegenheid van de opening van het spectaculaire nieuwe kenniscentrum op de Rotterdamse Lloydpier . Naast informatieve teksten over heden, verleden en toekomst van het STC (verwoord door directeur Erik Hietbrink en auteur Bertus Boivin) bevat dit fraaie en rijkelijk geïllustreerde boekwerk prozafragmenten en gedichten die een impressie geven van de veelzijdigheid van het nautische bedrijf.

Arbeid

bron van inspiratie

 

Dit boek werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van Arbeidsvoorziening. Het bevat gedichten en prozafragmenten die het fenomeen ‘arbeid’ vanuit verschillende perspectieven belichten.

Woningen van Dudok

 

Dit boek werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van Woningstichting Dudok in Hilversum. Middels fraaie kleurenfoto’s en poëtische impressies krijgt de lezer een goed beeld van de ontwikkeling van Dudok als volkshuisvestingsarchitect in Hilversum. Het boek bevat ook interviews met architecten die in de geest van Dudok hebben ge- of herbouwd.

RIBW Oost-Veluwe

balans tussen vasthouden en loslaten

 

Dit boek werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van het RIBW Oost-Veluwe te Apeldoorn. Naast informatieve teksten van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over de RIBW als organisatie, bevat deze publicatie een dertigtal foto’s van RIBW-gebouwen, voorzien van persoonlijke impressies van personeel en cliënten in een (semi-)literaire vorm.

Het kan verkeren

honderd jaar verkeer en vervoer in Zeist

 

Dit boek werd door Stichting Achterland samengesteld in opdracht van het jubilerende Autobedrijf van Amersfoort te Zeist en geeft een overzicht van de ontwikkelingen van het verkeer in Zeist over de afgelopen honderd jaar. Meer cultuur-historisch dan literair van opzet, is het een interessante variant op het Achterland-thema.

Noc ocaja (Nacht van wanhoop)

gedichten uit voormalig Joegoslavië

 

Deze tweetalige (Nederlands en Servo-Kroatisch) dichtbundel werd door Stichting Achterland samengesteld in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en het toenmalige Ministerie van WVC. Het bevat gedichten van Joegoslavische vluchtelingen die indertijd in Nederland verbleven, in afwachting van het einde van de oorlog in hun geboorteland. Deel van de opbrengst was bestemd voor slachtoffers van die oorlog.

Van Noorderzon naar Meers

15 jaar Nationaal Groenfonds

 

Deze uitgave heeft Stichting Achterland samengesteld in opdracht van en in samenwerking met Nationaal Groenfonds te Hoevelaken, ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van deze organisatie. Het is op te vatten als een visueel-poëtische reis langs natuurprojecten in alle Nederlandse provincies waarbij het Groenfonds een sleutelrol heeft gespeeld.

Publiek Geheim

Het succes van de EHS

 

Deze uitgave werd door Stichting Achterland geredigeerd in opdracht van Nationaal Groenfonds, in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de twaalf provinciale landschappen om de successen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onder de publieke en politieke aandacht te brengen. Het bevat een rijk geschakeerde serie afbeeldingen van natuurterreinen, alsmede interviews en foto’s van personen die een bijdrage lever(d)en aan de EHS.

Als het leven zelf

25 levenslessen bijeengebracht door Theo Solen

 

Deze uitgave werd door Stichting Achterland samengesteld en geredigeerd in opdracht van RIWIS Zorg en Welzijn te Apeldoorn ter gelegenheid van het afscheid van directeur Theo Solen. Het bevat interviews met uiteenlopende bij RIWIS betrokken personen, gelardeerd met poëzie en fotomateriaal.

Adres

Laan van Cattenbroek 53
3703 BJ Zeist